Fuzja vs przejecie firmy - najważniejsze różnice

Przejęcia firm są następstwem wielu różnych zjawisk. Podobnie jest w przypadku fuzji. Trzeba jednak wiedzieć, że wspomniane pojęcia nie powinny być stosowane zamiennie. Oznaczają one zupełnie coś innego, a ich utożsamianie jest błędem. Poniżej opisano podstawowe różnice między nimi.

Połączenie kilku firm

Fuzja to inaczej połączenie kilku podmiotów. Mogą być to dwie firmy, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby było ich więcej. Na skutek fuzji powstaje jedno, duże przedsiębiorstwo. Trzeba zaznaczyć, że firmy, które uległy złączeniu przestają funkcjonować, jako pojedyncze podmioty. Majątek jest w całości przenoszony.

Wiadome jest, że fuzja niesie za sobą szereg korzyści. Przede wszystkim można zwiększyć zasoby finansowe, co znacząco ułatwia rozwój. Ponadto można korzystać z wiedzy oraz doświadczenia wspólników. Zwiększa to szansę na osiągnięcie zamierzonych celów. Połączeniu mogą ulec przedsiębiorstwa z tej samej lub zupełnie innych branż. Na ten temat panuje pełna dowolność.

Przeniesienie kontroli nad firmą

Przejęcia firm często następują z powodu bankructwa, czy też wysokiego zadłużenia. W tym przypadku przenosi się kontrolę nad przedsiębiorstwem na inny podmiot gospodarczy. Należy zaznaczyć, że firma zachowuje swoją osobowość prawną. Nie znika więc z rynku, tak jak jest w przypadku fuzji.

Podczas przejęcia firmy nie dochodzi do powstania nowego podmiotu. Trzeba jednak podkreślić, że nie oznacza to, że w przedsiębiorstwie nie zajdą poważne zmiany np. profilu działalności, personelu, metod produkcji.

Sposoby przejęcia przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo może zostać przejęte na różne sposoby. Dość często jest to proces przebiegający w pokojowej atmosferze. Osoby zarządzające mają świadomość, że firma chyli się ku upadkowi, a więc decydują się one na dobrowolne przekazanie jej innemu podmiotowi.

Może zdarzyć się również tak, że przejęcie nastąpi bez zgody zarządu. Wyrażenie sprzeciwu jest w tym przypadku niewystarczające, jeśli podmiot przejmujący firmę posiada dostateczną ilość akcji. Nie ma tutaj konieczności otrzymania zgody osób zarządzających. Niekontrolowane przejęcie firmy najczęściej przebiega we wrogiej atmosferze. Może ono doprowadzić do konfliktu pomiędzy stronami.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here