Jak prowadzić rekrutację?

Najnowsze badania wskazują, że za niepowodzenia w pracy odpowiadają: brak zdolności przywódczych (26%), mała inteligencja emocjonalna (23%), słaba motywacja (17%) i cechy osobowościowe nie pasujące do danego stanowiska (15%).

Jeśli zwrócimy na to odpowiednią uwagę, to znajdziemy odpowiedniego pracownika. Często w czasie rekrutacji pomijamy zdolności interpersonalne. Jeśli poznamy przeszłość pracownika, będziemy wiedzieli jak będzie traktować przełożonych i współpracowników. Jak więc prowadzić rozmowę kwalifikacyjną?

Warto pytać o rzeczy, które związane są z tymi czterema, wyżej wymienionymi obszarami.

Zdolności przywódcze – czy kandydat potrafi wyznaczać kierunek podążania firmy i motywować do tego zespół?

Odpowiednie pytania:

– Proszę dać przykład, co według Pana/Pani wcześniejszy pracodawca powinien ulepszyć i jak radził sobie Pan/Pani z tym zadaniem?
– Jakie były zasady, z którymi się Pan/Pani nie zgadzał, a jednak przystał na nie.
– Proszę powiedzieć o sytuacji, w której były Panu/Pani zlecone nowe obowiązki lub funkcje. Czy uważa Pan/Pani, że odniósł na tym polu sukces?

Inteligencja emocjonalna – czy kandydat w sposób dojrzały odbiera, ocenia i wpływa na emocje swoje i swojego zespołu?

– Proszę powiedzieć o konflikcie z współpracownikiem. Jaka była jego przyczyna? Co zrobił Pan/Pani żeby go zmniejszyć?
– Proszę opisać sytuacje, w jakich dobrze wykazał się Pan/Pani taktem oraz dyplomacją.
– Jak radzi sobie Pan/Pani z tworzeniem dobrych relacji ze współpracownikami?

Motywacja – czy kandydat podnosi kwalifikacje i całkowicie wykorzystuje potencjał, żeby jak najlepiej wypełniać zadania?

– Jakie są Pana/Pani zawodowe cele krótko- i długookresowe?
– Proszę podać sytuację, w której postawił sobie Pan/Pani ambitny cel oraz powiedzieć w jaki sposób przezwyciężył Pan/Pani przeszkody w jego uzyskaniu.
– Proszę powiedzieć, kiedy nie wywiązywał się Pan/Pani z obowiązków, i o takich sytuacjach, gdy pracował Pan/Pani ponad normę.

Jak prowadzić rekrutację?

Temperament – Czy postawa i osobowość odpowiada stanowisku, które chce zająć.
Trzeba przeprowadzić sprawdzanie danego stanowiska. Określić wymagania potrzebne do odniesienia sukcesu. Może to odnosić się do: umiejętności rozwiązywania problemów, zdolności podejmowania decyzji, rozmowy, zdolności interpersonalnych i przywódczych, motywacji, planowania i organizacji, tworzenia teamu, umiejętności oddziaływania na innych.

– Czy woli Pan/Pani pracować samodzielnie, czy w zespole?
– Proszę określić swój styl kierowania oraz to, na co zazwyczaj zwraca Pan/Pani uwagę kontrolując innych.
– Jak Pan/Pani uważa, na ile ważne na stanowisku, o które Pan/Pani się ubiega jest zorganizowanie?

Koniecznie trzeba patrzeć na całość. Ważny jest: wygląd, mowa ciała, profesjonalizm, wykształcenie, zdolności, doświadczenie, postawa, motywacja. Warto wybierać tych, którzy mogą się wykazać odpowiednimi relacjami z poprzednimi współpracownikami i którzy będą chcieli dać z siebie wszystko, aby uzyskać cele firmy, które przed nimi nakreślimy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here