Skupianie się jedynie na wynikach finansowych firmy w dzisiejszych czasach jest już niewystarczające. Prowadzenie biznesu powinno być odpowiedzialne społecznie, a więc uwzględniać potrzeby lokalnej społeczności i środowiska naturalnego.

W związku  ze wzrostem zainteresowania praktykami CSR wiele firm decyduje się na wdrożenie certyfikowanych systemów, które są niezależnym potwierdzeniem dbałości o naturę. Poniżej opiszę 2 główne systemy, które mogą być wdrożone przez każdego rodzaju organizację.

System Zarządzania Środowiskowego

Norma ISO 14001 odpowiada za ten właśnie system zarządzania. Jej głównym celem jest ograniczenie negatywnego wpływu organizacji na środowisko. Wdrożenie tego systemu pomaga ograniczyć zużycie energii, wody oraz innych surowców. Praca staje się bardziej wydajna, a także zmniejsza się ilość wytwarzanych odpadów i zanieczyszczeń. Bardzo ważnym narzędziem jest środowiskowa ocena cyklu życia, czyli LCA od angielskiej nazwy: Life Cycle Assessment. Celem przeprowadzania LCA jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla środowiska. Ocena taka dotyczy nie tylko końcowego produktu, ale całego procesu technologicznego. LCA przebiega w kilku etapach:

– identyfikacja i ocena ilościowa obciążeń wprowadzanych do środowiska np. zużycie energii i materiałów,

– ocena niekorzystnego wpływu tych obciążeń na naturę,

– poszukiwanie innych rozwiązań, które ograniczą negatywny wpływ na środowisko.

Aby dowiedzieć się więcej o środowiskowej ocenie cyklu życia warto wejść tutaj:  https://szkolenia.bureauveritas.pl/srodowiskowa-ocena-cyklu-zycia/

System Zarządzania Energią

Norma ISO 5001 jest niejako uzupełnieniem ISO 14001. Jej zapisy pomagają zmniejszyć energochłonność organizacji. Dodatkowo system dąży do zwiększenia wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Wdrożenie tej normy pozwala na bardziej racjonalne zużycie energii, a przez to bardziej efektywne działanie całego przedsiębiorstwa. Warto też podkreślić, że systemy te  pozwalają na spore oszczędności w kosztach prowadzenia biznesu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here