Obecnie, zwłaszcza, w biznesie pojawia się coraz więcej systemów certyfikacji, które wykazują zgodność działania firmy z określonymi standardami.

Wszystkie normy wymagają przeprowadzania audytów, a więc pojawia się bardzo duży popyt na audytorów. W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na pytanie: jakie kompetencje powinien mieć audytor, na czym dokładnie polega jego praca oraz jak zostać audytorem? https://szkolenia.bureauveritas.pl/aktualnosci/zostac-audytorem-irca/ 

Jakie kwalifikacje musi mieć audytor?

Osoba na tym stanowisku przede wszystkim musi doskonale znać normę, którą będzie kontrolować. W niektórych przypadkach konieczne jest też posiadanie kierunkowego wykształcenia. Poza tym ważna jest znajomość samej metodyki audytowania. Aby być dobrym audytorem ważne jest też posiadanie pewnych cech charakteru. Bardzo ważne są umiejętności komunikacyjne oraz wnikliwość. Poza tym niezbędna jest skrupulatność oraz umiejętność obiektywnej oceny zebranych wyników. Audytor powinien też wykazywać się umiejętnością zwięzłego formułowania wniosków i raportowania.

Praca audytora

Warto wiedzieć, że do zadań audytora nie należy tylko przeprowadzanie audytów, ale też wiele czynności poprzedzających oraz pokontrolnych. Konieczne jest przede wszystkim przygotowanie planu audytu oraz wszelkiej niezbędnej dokumentacji np. list kontrolnych. Samo przeprowadzanie audytu polega głównie na sprawdzaniu poprawności dokumentacji systemowej oraz rozmowach z pracownikami. W niektórych systemach konieczne jest też wykonywanie badań i analizowanie ich wyników. Po zakończeniu kontroli audytor na podstawie zabranych danych opracowuje raport, a następnie przedstawia jego wyniki przedstawicielom kierownictwa.

Jak zostać audytorem?

Kandydat na audytora powinien odbyć odpowiednie szkolenie, podczas którego poznaje praktyczną interpretację normy, którą będzie audytować. Na takim kursie zdobywa się też wiedzę teoretyczną oraz praktyczną dotyczącą wykonywania zadań takich jak: planowanie, przeprowadzanie i raportowanie wyników kontroli. Ponadto na szkoleniach można przedyskutować trudne przypadki z wieloletnimi praktykami oraz poznać dobre praktyki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here