Certyfikat PMP

Zdanie egzaminu PMP potwierdza kompetencje w zarządzaniu projektami. Certyfikat Project Management Professional jest jednym z najpopularniejszych tego typu certyfikatów na świecie. Dla kogo jest polecany, co obejmuje program kursu, jak wygląda egzamin i w końcu dlaczego warto go posiadać – o tym poniżej.

PMP, czyli Project Management Professional to certyfikat uznawany na całym świecie, potwierdzający wiedzę, umiejętności oraz doświadczenie konieczne do efektywnego i samodzielnego zarządzania projektami. Został opracowany i jest wydawany przez Project Management Institute (PMI). Wiedza niezbędna do zdania egzaminu jest zawarta w podręczniku „A guide to project management body of knowlegde” oraz kodeks postępowania „Code of ethics and professional conduct”.

Istnieje możliwość wzięcia udziału w szkoleniu przygotowującym do egzaminu – PMP Certification Preparatory Course, bazującym na najnowszym sylabusie PMBOK Guide 6th Edition.

Dla kogo jest polecany kurs PMP?

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do menedżerów i kierowników posiadających praktyczną wiedzę oraz doświadczenie w zarządzaniu projektami, a także szefów zespołów projektowych i członków zespołów. Oczywiście może je odbyć każdy, kto chce usystematyzować swoją wiedzę z tej dziedziny i zdobyć certyfikat.

Dlaczego warto ukończyć szkolenie PMP – cele i korzyści

Certification Preparatory Course ma na celu przygotowanie uczestników do zdania egzaminu oraz uzyskania certyfikatu. Podczas szkolenia można uporządkować swoją wiedzę, umiejętności, techniki i narzędzia wykorzystywane w praktyce zarządzania projektami oraz poznać wykorzystywane metodologie. Kurs daje także możliwość zidentyfikowania problemów, z którymi można spotkać się w pracy projektowej.

Szkolenie jest prowadzone przez trenerów, którzy mają duże doświadczenie w zarządzaniu projektami i sami posiadają certyfikat PMP. Kurs jest bardzo intensywny, gdyż został opracowany tak, by jak najlepiej przygotować do zdania egzaminu pod względem merytorycznym oraz technik rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. W związku z tym kurs jest modułowy – obejmujący wszystkie tematy przewidziane na egzaminie. Jest prowadzony w formie praktycznych warsztatów. Uczestnicy mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy podczas próbnych testów, dzięki którym będą także wiedzieli jak wygląda prawdziwy egzamin.

Certyfikat PMP jest bardzo przydatny w życiu zawodowym tych, którzy zajmują się zarządzaniem projektami. Jest uważany za najważniejszy certyfikat w tej dziedzinie, dlatego bardzo często jest kluczowym kryterium zatrudnienia konkretnej osoby w danym projekcie czy organizacji. Co ważne, jest uznawany na całym świecie i to w różnych branżach. Można powiedzieć, że ma globalny zasięg w odróżnieniu od bardziej lokalnych, bo europejskich certyfikatów PRINCE2 oraz IPMA. Okazuje się, że PMP jest jednym z dwóch najbardziej opłacalnych certyfikatów zawodowych (wg badań Global Knowledge 2019 IT Skills and Salary Report). Dodatkowo raport PMI Pulse of the Profession wskazuje, że organizacje posiadające ustandaryzowane praktyki prowadzenia projektów mają dużo lepsze wyniki.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat jego ukończenia i może przystąpić do egzaminu zgodnie z wymogami PMI, po którego zdaniu otrzymuje PMP certyfikat.

Jak wygląda egzamin i kto może do niego przystąpić?

Egzamin składa się z 200 pytań wielokrotnego wyboru, w tym 25 pytań testowych. Pytań testowych nie wlicza się do wyniku – znajdują się pomiędzy pozostałymi pytaniami, a zdający nie wie które to pytania. Każde pytanie ma 4 opcje odpowiedzi – tylko 1 jest poprawna. Nie są znane oficjalne progi zaliczenia testu, jednak szacuje się, że egzamin jest zdany przy 60-80% poprawnych odpowiedzi. Egzamin sprawdza wiedzę zawartą w podręczniku A guide to project management body of knowlegde (PMBOK Guide) oraz jej zastosowanie. Trwa 4 godziny i można go zdawać jedynie w centrach egzaminacyjnych Prometric. Egzamin jest komputerowy, a wynik jest znany od razu po jego zakończeniu. Nie są przewidziane żadne przerwy – oczywiście można go przerwać, ale wtedy czas się nie zatrzymuje.

Egzamin może być zakupiony wyłącznie podczas procesu rejestracyjnego na stronie PMI – firmy szkoleniowe nie sprzedają go.

Po zdaniu egzaminu uzyskuje się certyfikat, który jest ważny 3 lata. Aby przedłużyć jego ważność o kolejne 3 lata, należy zarejestrować 60 punktów rozwoju osobistego (PDUs – Personal Development Units) w ciągu 3 lat – przynajmniej po 8 punktów w każdym z 3 obszarów wiedzy zgodnie z The PMI Talent Triangle.

Aby przystąpić do egzaminu, trzeba spełnić określone wymagania: posiadać dyplom ukończenia studiów II stopnia (min. 4 lata), 4 500 godzin (3 lata) doświadczenia w prowadzeniu projektów w ciągu ostatnich 8 lat oraz odbyć 35 godzin edukacji w zakresie zarządzania projektami albo posiadać wykształcenie średnie maturalne, mieć 7 500 godzin (5 lat) doświadczenia w prowadzeniu projektów w ciągu ostatnich 8 lat i odbyć 35 godzin edukacji w zakresie zarządzania projektami.

Szczegółowe informacje na temat kursu Project Management Professional można znaleźć na stronie: https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/pmp-certification,54/

Artykuł sponsorowany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here