Inwestowanie w kontrakty CFD

Kontrakty CFD to jeden z wielu instrumentów finansowych, w które można inwestować. Czym się charakteryzują i jakie są ich wady oraz zalety?

Co to jest kontrakt CFD?

Skrót „CFD” rozwija się jako „Contract for Differences”, czyli dosłownie „kontrakt różnicowy”. Jest to umowa zawierana pomiędzy dwoma podmiotami, w ramach której sprzedający zobowiązuje się do zapłacenia kupującemu różnicy między aktualną wartością określonych aktywów a ich wartością w momencie wykonania kontraktu. Jest to instrument finansowy zaliczany do grupy tzw. instrumentów pochodnych, których wartość zależy od instrumentu bazowego – np. akcji.

Z perspektywy inwestora kontrakty CFD są przede wszystkim sposobem na osiągnięcie zysku ze zmiany wyceny aktywów bez ich bezpośredniego zakupu. Takie rozwiązanie jest aktualnie oferowane przez większość brokerów i instytucji finansowych zapewniających dostęp do giełdy – jednym z przykładów jest duński bank Saxo. W większości przypadków kontrakty CFD są kupowane i sprzedawane z wykorzystaniem dźwigni, przez co są przeznaczone głównie dla doświadczonych inwestorów. Ze względu na działanie mechanizmu lewarowania możliwa jest utrata większej części środków, niż zainwestowaliśmy na początku transakcji – jednocześnie można jednak liczyć na wyższe zyski.

Regulacje dotyczące kontraktów CFD

Z uwagi na zwiększone ryzyko przy inwestycjach w kontrakty CFD obrót tego typu instrumentami jest ściśle regulowany. Co ciekawe, w niektórych krajach – m.in. Stanach Zjednoczonych – zakup takich kontraktów jest całkowicie zabroniony. W Unii Europejskiej zastosowanie mają z kolei ograniczenia wprowadzone przez rozporządzenie ESMA i dyrektywę MiFID. Jedną z najważniejszych kwestii jest maksymalny limit dźwigni, który wynosi w tym przypadku 1:20 (z depozytem zabezpieczającym w wysokości 5%). Polscy inwestorzy powinni zwrócić uwagę również na dodatkowe zalecenia Komisji Nadzoru Finansowej, które uzupełniają unijne regulacje.

Zalety inwestowania w kontrakty CFD

Wśród najważniejszych zalet dla inwestorów można wymienić m.in. stosunkowo wysoką dźwignię, która może zapewnić większe zyski z pozycji. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że jest to de facto kredyt od brokera, który musi zostać zwrócony. Kontrakty CFD charakteryzują się ponadto stosunkowo prostym mechanizmem – zysk jest zależny bezpośrednio od zmiany cen bazowych aktywów. Z reguły cena zakupu i sprzedaży jest taka sama, jak dla aktywa bazowego.

Wady inwestycji w kontrakty CFD

Należy podkreślić przede wszystkim odsetki za przetrzymywanie pozycji. Co istotne, inwestor musi je płacić tylko wtedy, gdy cena porusza się w odwrotnym kierunku niż przewidywany – w przeciwnej sytuacji to inwestor otrzymuje pieniądze. Warto również ponownie zaznaczyć, że inwestycja w kontrakty CFD wiąże się z większym ryzykiem. Jednocześnie jest to jednak szansa na uzyskanie znacznie wyższych zysków niż w przypadku standardowego kupna i sprzedaży akcji.

Chcąc dodać kontrakty CFD do swojego portfela inwestycyjnego, warto w pierwszej kolejności rozważyć wszystkie istotne kwestie dotyczące takich instrumentów. Ważne będzie też skorzystanie z limitów w postaci zleceń stop loss. Mimo pewnych ograniczeń jest to bardzo popularne rozwiązanie wśród inwestorów, które jest w stanie zapewnić bardzo dobre wyniki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here