Jak postępować z nierzetelnym pracownikiem?

Będąc managerem i kierując grupą ludzi, świetnie zdajesz sobie sprawę z tego, jak ważne jest rzetelne i odpowiednie podejście Twoich współpracowników do wykonywanego zadania, jeśli cały powierzony wam projekt ma się okazać sukcesem.

Co więcej trzeba zrobić, aby nakłonić współpracowników do obowiązkowej pracy i wykonywania jej w uczciwy sposób? Jak najszybciej musisz podjąć działania naprawcze, tak aby nieodpowiednie zachowania, nie miały wpływu, zarówno na wykonanie powierzonego projektu, jak i na całą grupę.

Musisz dokładnie przemyśleć, w czym tkwi źródło problemu. Co powoduje, że dany pracownik wydaje Ci się nieuczciwy, niewiarygodny i masz wrażenie, że nie wywiązuje się ze swoich zadań tak jak powinien? Jeżeli będziesz miał wiedzę, że podwładny złamał prawo i cały czas nie wywiązuje się z przekazanych mu zadań, to masz solidną podstawę do tego, aby takiego pracownika zwolnić w trybie natychmiastowym.

Jeżeli znowu inny współpracownik, marnuje czas na rozmowy prywatne zamiast pracować, notorycznie się spóźnia, a także przejawia problemy z koncentracją, to najlepszym sposobem na zmianę jego zachowania, może być zaproponowaniu mu coachingu, szkolenia, albo przeprowadzenie z nim poważnej rozmowy.

Jak postępować z nierzetelnym pracownikiem?

Powinieneś mieć teczkę, w której będziesz zbierał dokumenty, potwierdzające niewywiązywanie się pracownika, z powierzonych mu zadań. Wówczas powinieneś zbierać takie dokumenty, które mogą być podstawą do zwolnienia go z pracy. Do takich dokumentów, powinny się zaliczać skargi wysyłane przez klientów, listy i nagany, oceny wydajności. Jeśli widzisz, że tego typu działania, mające prowadzić do naprawy zaistniałej sytuacji, nic nie dają, to bez najmniejszego problemu, będziesz mógł przedstawić zarządowi dowody, na to, że miałeś prawo daną osobę zwolnić.

Możesz także takiemu podwładnemu zaproponować dodatkowe szkolenia, jednak musisz dopilnować, aby były one odpowiednie do jego potrzeb. Czasami może się wydawać, że pracownik jest niekompetentny, a po prostu będzie mu brakować podstawowych umiejętności, koniecznych, aby dane zadanie wykonać w prawidłowy sposób.

Może się okazać, że jeśli ktoś ciągle, mimo podejmowanych prób, wykonuje te same czynności źle, to po prostu jest zbyt słabo wyszkolony i potrzebuje dodatkowego wdrożenia. Co więcej, musisz też zwracać uwagę na to, czy dana osoba, potrafi się kontaktować z całym zespołem, ale też czy Ty potrafić im w odpowiedni sposób przekazywać swoje polecania. Tak abyś miał pewność, że zespół faktycznie zrozumiał, czego od niego oczekujesz.

Warto też przygotować właściwe procedury, które będą wcielane w życie, za każdym razem, gdy dostrzeżesz, że któryś z podwładnych wykazuje nieodpowiednie podejście do wykonywanych obowiązków. Nie możesz jednak szukać kozła ofiarnego i zrzucać winy na jedną osobę. Musisz obserwować podejście wszystkich pracowników do pracy i do powierzonych im zadań.

Do Ciebie też należy sprawienie, żeby w zespole panowała atmosfera zaufania i odpowiednia komunikacja. Musisz wykazać się też kompetencją, tak aby pracownicy wiedzieli, że posiadasz fachową wiedzę. Wówczas będą wiedzieli, że naprawdę umiesz przewodzić, a w swoich opiniach kierujesz się wiedzą, a nie uprzedzeniami, czy stereotypowym podejściem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here