Jak zadbać o jakość pojazdów?

Przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem i tworzeniem pojazdów muszą nieustannie dbać o wysoką jakość działania. Znakomitymi narzędziami do zarządzania jakością w takich przedsiębiorstwach jest wdrożenie certyfikowanych rozwiązań. Podstawą jest w tym zakresie oczywiście norma ISO 9001, która powinna być uzupełniona o specyfikację techniczną IATF 16949.

Czym jest IATF 16949?

Jest to nowy standard dotyczący jakości skierowany wyłącznie dla branży motoryzacyjnej. Warto wiedzieć, że IATF to następca normy ISO TS, która przez lata obowiązywała w tej części rynku. Specyfikacja techniczna zastępuje i ujednolica wcześniej istniejące regulacje dotyczące jakości w poszczególnych państwach. Znajdziemy w niej regulacje dotyczące technicznych aspektów projektowania, produkcji, montażu, czy dystrybucji pojazdów i ich części. Wdrożenie IATF wiąże się z doskonaleniem planowania jakości, analizy systemów pomiarowych, kontroli procesów produkcyjnych oraz wielu innych aspektów mających wpływ na poziom jakości.

Dlaczego warto wdrożyć IATF 16949?

Efektem wprowadzenia normy jest stworzenie efektywnego systemu zarządzania jakością. System ten dzięki założeniu ciągłego doskonalenia kładzie nacisk na ograniczanie ryzyka, zapobieganie wadom oraz odstępstwom, a także stratom w łańcuchu dostaw. Stosowanie zasad zawartych w IATF skutkuje zwiększeniem jakości i wydajności procesów, co przekłada się na wzrost zysków organizacji. Dzięki zastosowaniu tej normy można też poprawić komunikację wewnątrz organizacji oraz zwiększyć integrację pracowników z celami firmy. Natomiast dzięki widocznemu wzrostowi jakości oferowanych produktów podnosi się satysfakcja klientów, dzięki czemu umacniają się relacje z nimi oparte na zaufaniu. Dzięki wdrożeniu IATF 16949 można też zwiększyć konkurencyjność firmy na arenie międzynarodowej. Efekty wdrożenia normy w dużej mierze zależą zaangażowania pełnomocnika zarządu ds IATF. Zadaniem osoby na tym stanowisku jest nie tylko utrzymywanie, ale też ciągle doskonalenie systemu. Aby dobrze przygotować się do pełnienia tych obowiązków warto wziąć udział w szkoleniu https://szkolenia.bureauveritas.pl/q03-pelnomocnik-ds-iatf-169492016

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here