Jak zbudować zaufanie pracowników?

Potrzeba wiele pracy, aby zbudować zaufanie wśród pracowników. Nie można go nabyć za podwyżki, ani poprzez ekskluzywne świadczenia socjalne, które mają przygotowane niektórzy pracodawcy. Nie tworzy się go także w przeciągu jednego dnia. Trzeba wiedzieć, że to proces długi i wymagający. Czy jest sens go podejmować? Tak. Zaufanie pracowników przekłada się na zaufanie klientów i kontrahentów, zwiększa się atrakcyjność firmy na rynku pracy, a także łatwiej jest zatrzymać tych najlepszych. Warto znać kilka zasad pozwalających na budowanie zaufania wśród pracowników.

Otwarta komunikacja.

Ważne, aby robić systematyczne spotkania z podwładnymi, na których szefostwo będzie mówić o ważnych informacjach i sprawach, które będą miały znaczenie dla działania całej firmy. Istotne przy tym jest to, aby nie mijać się z prawdą, nie oszukiwać, trzeba wszystko przedstawiać w sposób jasny i zrozumiały. Należy też umiejętnie słuchać podwładnych i natychmiast wyjaśniać sporne kwestie.

Szefostwo powinno także znać czynniki, które wpływają motywująco i demotywująco na pracowników. To pozwoli zaspokajać potrzeby pracowników, budować zaufanie i wzmacniać zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Spełnianie obietnic.

Jeżeli coś pracownikom obiecujemy, to należy tego dotrzymywać, bo w innym przypadku stracą do nas zaufanie. Oczywiście głównie będzie to leżało po stronie zarządu. Spełnianie obietnic będzie powodowało, że pracownicy będą automatycznie uczyli się zaufania do kierownictwa.

Traktowanie pracowników

Musisz podwładnych traktować w jednakowy sposób. Nie można nikogo faworyzować. Muszą mieć takie same warunki wynagrodzenia i możliwość awansu. Ważne jest też utrzymywanie wartości podwładnych, kształtowanie się kierownictwa, jak również szanowanie poszczególnych pracowników.

Jaka jest rola lidera?

Lider jest bardzo ważną osobą w procesie budowania zaufania. Jeśli pracownicy będą mu ufali, to chętniej będą podejmowali działania mające doprowadzić ich do wyznaczonego celu. Tak samo liderzy powinni ufać pracownikom, a także doceniać ich trud włożony w pracę. Lider więc nie może traktować członków swojej grupy z góry i wywyższać się nad nimi. Do tego powinien zawsze najpierw uwzględniać ich interesy, a ich dobro powinno być dla niego priorytetem.

Jak zbudować zaufanie pracowników?

Związki międzyludzkie

Kierownictwo musi mieć kontakt z pracownikami, nie może się przed nimi zamykać. Ważne, aby managerowie dzielili się ambicjami i marzeniami z podwładnymi. Nie mogą też ukrywać przed nimi ludzkich stron i swoich słabości, bo wówczas pracownicy nie będą mieli poczucia, że manager to członek zespołu.

O pracownika trzeba dbać

Warto się dowiedzieć o pracownikach coś więcej, niż tylko o samej pracy i zdolnościach. Można dowiadywać się o zainteresowania, urodziny, rocznice i drobne sukcesy, które w firmie powinny być świętowane. Wówczas pracownik poczuje, że jest ważny dla firmy, że kierownictwo się nim interesuje, że nie jest traktowany jak niewolnik, który ma wykonywać swoją pracę, ale jak członek zespołu, który wkłada swoją część w prawidłowy rozwój firmy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here