Jak zwiększyć produktywność pracowników?

Jeżeli nasza firma ma odnieść sukces, to cały czas musimy mieć na uwadze ostateczne cele, jakie chcemy osiągnąć, a także to w jaki sposób powinniśmy do nich dążyć. Dlatego też nie możemy zapominać, że jednym z najważniejszych czynników, które będą miały wpływ na rozwój naszej firmy, będzie to, jakich mamy pracowników i jak bardzo są oni zaangażowani w wykonywanie codziennych obowiązków zawodowych. Warto więc pomyśleć, jak zmotywować podwładnych do tego, aby ich zaangażowane było większe, bo wówczas też będziemy mieli większy wpływ na ich produktywność, a to ostatecznie przełoży się także na sukcesy naszej firmy.

Na początek trzeba prowadzić motywacyjny system nagradzania. Jeśli ich wynagrodzenie będzie powiązane z wynikami w pracy, to możemy być pewni, że lepiej będą przykładali się do wykonywanych obowiązków.

Oczywiście w takim systemie nie może być stawki godzinowej, dlatego może on być wprowadzony tam, gdzie jesteśmy w stanie dokładnie zmierzyć pracę podwładnego. To ile produktów zapakuje, albo ile faktur wprowadzi w ciągu dnia do systemu. Warto się zastanowić nad takim wprowadzeniem wynagrodzenia, jeśli tylko jest to możliwe, bo wówczas może się okazać, że nasza firma wiele na tym rozwiązaniu zyska.

Podwładny musi widzieć, że jego starania nie idą na marne i że są doceniane. Dlatego warto mu pokazać, że za dobrze wykonaną pracę oferowane są różne bonusy w postaci premii czy awansu. Wówczas produktywność się zwiększy i wyniki się poprawią. Najgorsze co może być dla pracownika, to jego przekonanie, że nie jest doceniany i jest w ślepym zaułku z którego należy się wydostać.

Należy zapewnić podwładnym sprzęt odpowiedniej jakości. Nie można dopuścić, aby pracowali na czymś przestarzałym, co nie pozwala na osiągnięcie lepszych wyników, czy większej wydajności. Takie odbieranie szansy na lepsze efekt może sprawić, że pracownicy stopniowo będą coraz mniej zaangażowani w wykonywanie danego zadania.

Jak zwiększyć produktywność pracowników?

Warto pomyśleć czy nie dopuścić pracowników do zysków, jakie uzyskuje firma. Jeśli będą dostawali jakiś procent od dochodu, który wypracuje firma, to będą mieli większą motywację do bardziej wytężonej pracy. Im wyższy dochód firmy, tym większy dodatek do podstawowego wynagrodzenia pracownika, a takie dodatkowe pieniądze mogą być świetną motywacją.

Trzeba także pomyśleć o niefinansowym nagradzaniu pracowników za pracę, ponieważ dla wielu z nich motywujące może być społeczne uznanie. Dlatego warto za szczególne wyróżnienia wręczać: certyfikaty, dyplomy, puchary, można pomyśleć o zagwarantowanym miejscu na parkingu pod firmą, w pobliżu wejścia do niej, a także o publicznej pochwale.

Jeżeli chcesz, aby produktywność pracowników była utrzymywana na wysokim poziomie, to zadbaj, aby mieli odpowiednio długie przerwy. Wówczas będą mogli się zresetować, odpocząć, może się okazać, że podczas rozmów przyjdą im do głowy jakieś ciekawe pomysły. To sprawi, że do pracy wrócą z nową werwą i łatwiej będzie im utrzymać produktywność i zaangażowanie na odpowiednio wysokim poziomie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here