Wypowiedzenie umowy o pracę

Większość z nas, którzy podejmują pracę, nie myślą od razu o jej porzuceniu lub utracie, jednak czasem taka decyzja musi zapaść. Podczas wypowiedzenia umowy o pracę, z naszej woli lub z decyzji pracodawcy pamiętajmy, że obie strony mają pewne prawa i obowiązki, które wynikają nie tylko z treści zawartej umowy, ale też z kodeksu pracy. Należy jednak pamiętać, że prawo to nie obejmuje każdego pracownika, co więc powinniśmy o nim wiedzieć?

Prawo pracy to nic innego, jak wszystkie regulacje, prawa i obowiązki, które są nakładane na pracodawce i pracownika (wyjątkiem jest umowa o dzieło). Znajdziemy tam wszystkie wytyczne, odnośnie warunków w jakich pracujemy, min. możliwe maksymalne obciążenie czy poziom hałasu oraz to, jak postępować w różnych sytuacjach, takich jak na przykład wypowiedzenie umowy o pracę.
Wypowiedzenie umowy to rozwiązanie stosunku pracy. Są trzy sposoby na rozwiązanie naszej pracy, za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia. Dla pracownika, jak i pracodawcy najlepszym wyjściem jest porozumienie się, wtedy obie strony zgadzają się jak ma wyglądać rozwiązanie stosunku pracy i okres takiego wypowiedzenia może trwać nawet jeden dzień.

Podczas zerwania stosunku pracy za wypowiedzeniem, obowiązują określone ramy czasowe, w których to pracownik przez ten czas musi jeszcze wykonywać swoją pracę (może to się wahać od 3 dni do 3 miesięcy). Skomplikowana sytuacja jest wtedy, gdy pracownik zwalniany jest bez okresu wypowiedzenia. Zwolnienie bez wypowiedzenia, może nastąpić z winy pracownika lub np w związku z naszym zdrowiem. Zwolnienie dyscyplinarne to takie, gdzie to pracownik ponosi winę utraty pracy. Sytuacje takie jak: przestępstwo w miejscu pracy, niewywiązywanie się z obowiązków czy utrata uprawnień, mogą skutkować potocznie zwaną dyscyplinarką. Pamiętając, że pracownik też może złożyć takie wypowiedzenie, wystarczy opinia lekarza który nie zezwoli na wykonywanie obecnej pracy. Jednak to wszytko może być podważone, przez którąś ze stron. Jeśli nie zgadzamy się z decyzją lub działaniem naszego pracodawcy powinniśmy udać się po pomoc, gdzie?

Podstawowym organem, który kontroluje przestrzegania prawa pracy w firmach, jest Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). Do tego urzędu może zgłosić się każdy pracownik, który uważa, bądź ma wątpliwości, że jego prawa pracownicze zostały złamane. Wystarczy pójść do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania oddziału by umówić się na wizytę z urzędnikiem, który powie jakie działania pracownik powinien podjąć. Najczęściej będzie to wystosowanie pisma (drogą elektroniczną lub pocztą), w którym trzeba opisać, sporną sytuację. Gdy, pismo to zostanie pozytywnie rozpatrzone, do miejsca pracy wysyłani są kontrolerzy.

Kontrolerzy Państwowej Inspekcji Pracy mają dużą możliwość działania. Wizyta takiej osoby może odbyć się bez zapowiedzenia, ma ona też wgląd do każdych dokumentów znajdujących się na terenie przedsiębiorstwa. Po odbytej kontroli, przygotowywany jest raport, opisujący stan przedsiębiorstwa, gdy wykryte są nieprawidłowości, nakładany jest mandat. Pracownik, który złożył skargę na przedsiębiorstwo informowany jest o tej kontroli, jeśli nie zgadza się z działaniem kontrolera może wnieść sprawę do sądu, tak jak pracodawca który nie che przyjąć mandatu. Postępowanie to może toczyć się przed sądem pracy, tutaj możemy potrzebować pomocy adwokatów.

Adwokat Wrocław dla pracowników i pracodawców będzie niezbędny. Zawiłość kodeksu pracy, może przyprawić o zawrót głowy, dlatego wybierając adwokata do naszej sprawy, zobaczmy jakie ma doświadczenie. Kancelarie adwokackie, by przyciągnąć klientów na swoich stronach internetowych będą chwalili się zdobytym doświadczeniem i skutecznością. Przed dokonaniem wyboru o współpracy, należy zwrócić uwagę na opinie, duża liczba negatywnych komentarzy powinna zwrócić naszą uwagę.

Wiedza w to, jakie są obowiązki i możliwości z zakresu kodeksu pracy, pozwoli uniknąć niechcianych zdarzeń. Kodeks pracy został stworzony by każda firma wdrażała równe prawa względem pracowników, a pracownicy wiedzieli, jakie z tego tytułu mają obowiązki i przywileje.

Źródło: https://wypowiedzenie-umowy-o-prace.pl/adwokat-wroclaw/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here